i Dowiedz się więcej o projekcie
Prospekt organowy
Opis
W 1905 r. firma Göbla z Królewca, podczas remontu instrumentu, zmieniła barokową dyspozycję głosów na romantyczną, a trakturę mechaniczną zastąpiła pneumatyczną. Zdewastowane w 1945 r. organy zostały po II wojnie uzupełnione o brakujące piszczałki i wyposażone w odtworzone dwie figury aniołów z trąbami na wieżyczkach pozytywu. W 1970 r. opiekujący się instrumentem jezuita, brat W. Strzyżewski uruchomił nieczynne przez długie lata ruchome figury, które cieszą oczy turystów. Obecnie organy posiadają 40 głosów i ok. 4000 piszczałek.