i Dowiedz się więcej o projekcie
Muzykujący Anioł z prospektu organowego
Opis
Dzięki bogato rzeźbionej oprawie instrumentu głównego oraz pozytywu wbudowanego w balustradę chóru muzycznego z ruchomymi figurami i brzmieniu instrumentu, już w tamtych czasach zaliczano je do najlepszych w wykonaniu J. J. Mosengela. W 1721 r. będąc przekonany o ich doskonałości, napisał kwitując ostatnią ratę z należnej mu sumy: „Gott erhalte das Werk bis an den Jüngsten Tag” (Boże, zachowaj to dzieło aż do dnia ostatecznego).