i Dowiedz się więcej o projekcie
Wniebowstąpienie Jezusa
Opis
O Wniebowstąpieniu Jezusa wyraźnie mówi św. Łukasz (24, 51): „A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba”. Przedstawienie z Drzwi Płockich odpowiada temu opisowi. Ustawieni w dwóch grupach Apostołowie wpatrują się w Jezusa wstępującego do nieba. Bóstwo i uwielbienie Syna Bożego podkreśla anioł z kadzielnicą. Fragment apokryficznej Ewangelii Bartłomieja opisuje rozstanie Jezusa z Apostołami w słowach: „Znowu Jezus powiedział do nich: «Ja przygotuję wam królestwo niebieskie i z tronu mojej chwały poślę wam Ducha Świętego, który sprawi, że będziecie oświeceni, prawdomówni i mężni w obliczu książąt i władz... I przybędę ponownie, aby oddać według uczynków jego: sprawiedliwym i wiernym, wierzącym we mnie i zachowującym moje przykazania — koronę i życie wieczne; tym, którzy we mnie nie wierzą i gardzą przykazaniami — wieczną karę i ogień piekielny. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Pokój wam. Pokój mój wam daję, pokój mój zostawiam wam»”.