i Dowiedz się więcej o projekcie
Zstąpienie do otchłani
Opis
Ewangelie nie wspominają o Zstąpieniu do piekieł. O zwycięstwie Zmartwychwstałego Chrystusa czytamy w pierwszej wizji św. Jana Ewangelisty, zawartej w Apokalipsie: „Byłem umarły, a oto jestem żywy na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani” (Ap 1, 18). Zwycięski Chrystus uwalnia oczekujących na Mesjasza sprawiedliwych ze Starego Testamentu oraz dusze chrześcijańskie przebywające w czyśćcu.