i Dowiedz się więcej o projekcie
Nikodem
Opis
Był faryzeuszem i należał do Sanhedrynu. Będąc rabinem, poprosił kiedyś Jezusa o chwilę rozmowy. W obawie przed szykanami ze strony faryzeuszów spotkał się z Nim pod osłoną nocy. Wtedy dowiedział się, że królestwo mesjańskie ma charakter duchowy, a przystępuje się do niego nie przez obrzezanie, lecz przez Chrzest. Chrystus nazwał to nowymi narodzinami. Nikodem obronił Jezusa przed wcześniejszym aresztowaniem przez Sanhedryn, wskazując na konieczność stosowania procedury prawnej: „Czy prawo nasze potępia człowieka, zanim się go przesłucha i zbada, co czyni?” (J 7, 51). Naraził się przez to na zarzut sympatyzowania z łatwowiernymi i niewykształconymi Galilejczykami. Również on, podobnie jak Józef z Arymatei, opowiedział się wyraźnie po stronie Jezusa po Jego śmierci. Razem z Józefem zajął się pogrzebem Jezusa, przynosząc około stu funtów (32, 754 kg) mirry i aloesu do balsamowania ciała.