i Dowiedz się więcej o projekcie
ŚW. MAURYCY Z TOWARZYSZAMI
Opis
Kwatera z wizerunkiem św. Maurycego z towarzyszami przynależy do artykułu wiary mówiącego o świętych obcowaniu. Jest on przedstawiony w kolczej zbroi rycerskiej, z misiurką na głowie i z tarczą w ręku. Wokół głowy ma niewielką aureolę. Obok stoją zwróceni ku niemu dwaj zbrojni rycerze, symbolizujący towarzyszy z legii tebańskiej. Pod ich stopami leży podeptany smok — symbol pogaństwa. Maurycy (koniec III w.) i jego towarzysze mieli stanowić jako chrześcijanie oddział armii rzymskiej (mówi się o legionie — 6000 ludzi — lub o kohorcie albo jeszcze mniejszym oddziale, jakim był manipuł). Podczas przeprawy przez Alpy w kierunku doliny Renu, w Agaunum (Acaunum, Agauni — dziś Saint-Maurice w Szwajcarii) współregent cesarza Dioklecjana, Maksymian, zażądał, aby złożyli ofiarę bożkom pogańskim. Kiedy odmówili, zastosowano wobec nich najsurowsze represje. Cały oddział najpierw zdziesiątkowano, a potem wymordowano wszystkich. W czasie tego męczeństwa szczególnym bohaterstwem odznaczyli się dowódca, primicerius Maurycy, campiductor Eksuperiusz oraz senator militum Kandyd. To prawdopodobnie ich przedstawia kwatera Drzwi Płockich obok św. Maurycego.