i Dowiedz się więcej o projekcie
Biczowanie
Opis
Piłat, wysłuchawszy oskarżeń faryzeuszów i ulegając żądaniom podburzonego przez nich tłumu, „uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie” (Mt 27, 26; Mk 15, 15). Następnie żołnierze zabrali Jezusa do pretorium i tam, ubrawszy Go dla wzgardy w królewskie szaty, naigrawali się z Niego. Frunący anioł z tablicą wyraża skargę Biczowanego Syna Człowieczego. Zanosi on do Ojca modlitwę Jezusa. Jest w tym symbolu ciąg dalszy modlitwy wystawionego na cierpienie i udrękę Sługi Bożego: „Wybaw mnie od lwiej paszczęki” (Ps 22 [21 ], 22). Kolumna Biczowania ma znaczenie symboliczne. Jej bazą jest lwia paszcza, a w miejscu kapitelu przedstawiono dużego ptaka, przypominającego orła. Byłby to orzeł rzymski, którego jako emblematu używały cesarskie wojska. Natomiast lew może również oznaczać imperium wrogo nastawione do Boga. W symbolice moralnej orzeł - podobnie jak lew - oznaczał również szatana, ponieważ porywa swoją zdobycz. Hraban Maur (X w.) zawarł to w stwierdzeniu: „Aquila diabolus vel Antichristus” (Hrab. Maur, De univ. VIII, 6). Scenę obramowuje arkada z ornamentu sznurowego, co symbolizuje zdradę i niewolę.