i Dowiedz się więcej o projekcie
Ofiarowanie Marii w świątyni
Opis
Jezus został przedstawiony kapłanowi (Praesentatio Domini) i wykupiony od służby świątynnej. Równocześnie Maryja dokonuje obrzędu oczyszczenia po urodzeniu Pierworodnego Syna (Purificatio Mariae), co prawo Mojżeszowe przewidywało po czterdziestu dniach od porodu. Zwykle w scenie występują, oprócz Maryi i Józefa, starzec Symeon i prorokini Anna. Natchniony przez Ducha Świętego Symeon wyśpiewał hymn, w którym nazwał Jezusa „światłem na oświecenie pogan i chwałą ludu Izraela” (Łk 2, 22-32). Maryja ofiarowuje gołąbki, a za ołtarzem Józef podaje Dzieciątko prorokini Annie. Zgadza się to z opisem apokryficznej Ewangelii Pseudo-Mateusza: „Kiedy zbliżył się czas oczyszczenia Maryi, Józef zgodnie z prawem Mojżesza przyniósł dzieciątko do świątyni Pańskiej (Ps Mt XV, 1). Osobą, która wskazuje na Zbawiciela, jest w naszym przypadku Anna: Była też w świątyni Pańskiej prorokini Anna, córka Fanuela, z pokolenia Asser [...] Nigdy nie opuszczała świątyni Pańskiej, oddając się postom i modlitwom. I ona zbliżyła się i oddała pokłon dzieciątku mówiąc, że w nim jest zbawienie świata” (Ps Mt XV, 3).