i Dowiedz się więcej o projekcie
Nawiedzenie Elżbiety
Opis
Elżbieta, natchniona Duchem Świętym, powitała Maryję jako Matkę Pana, chwaląc Ją za to, że uwierzyła w słowa Pańskie, przekazane przez anioła. Była ona pierwszą, której została objawiona tajemnica Wcielonego Słowa Bożego. W pozdrowieniu Elżbiety Maryja znalazła potwierdzenie słów anielskiego posłannictwa. W reakcji na to Maryja wyśpiewała chwalebny hymn Magnificat,w którym wielbi Boga za wielkie dzieła ora zza dobroć i miłosierdzie okazane biednym i pokornym. W ikonografii Nawiedzenia obie niewiasty ukazywane są w pozie, która odpowiada liturgicznemu przekazywaniu pocałunku pokoju.