i Dowiedz się więcej o projekcie
Madonna z Dzieciątkiem
Opis
Gotyk; 1466 r.; obraz malowany na desce; autor nieznany; dzieciątko Jezus trzyma szarfę z na­pisem: Sum quo eram, eram quo sum. Nunc dico utrumque. Anno LXVI; najstarsze dzieło tabli­cowe w Gdańsku; u dołu herby: Księstwa Ho­landii, miasta Amsterdam, Zelandii oraz miasta Gdańska; prawdopodobnie obraz wotywny, ufundowany przez bractwo holenderskich kup­ców, które od 1492 r. posiadało w kościele św. Mikołaja ołtarz